Bạn đọcmui ten tab

Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất

Thứ Hai, ngày 16/12/2019, 07:00

Theo quy định mới nhất trong bảng lương công chức ngành ngân hàng, Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1) có hệ số lương cao nhất là 8.0. Bảng lương công chức ngân hàng sẽ được Dân Việt giới thiệu dưới đây.

Theo quy định của Thông tư 12/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/8/2019, công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có kinh nghiệm công tác trong ngành tối thiểu là 2 năm trở lên. Cụ thể:

- Ngạch kiểm soát viên cao cấp: Có kinh nghiệm công tác tại vị trí kiểm soát viên chính hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch kiểm soát viên chính tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng);

 bang luong cong chuc ngan hang nam 2020 moi nhat hinh anh 1

 bang luong cong chuc ngan hang nam 2020 moi nhat hinh anh 2

 bang luong cong chuc ngan hang nam 2020 moi nhat hinh anh 3

 bang luong cong chuc ngan hang nam 2020 moi nhat hinh anh 4

 bang luong cong chuc ngan hang nam 2020 moi nhat hinh anh 5

 bang luong cong chuc ngan hang nam 2020 moi nhat hinh anh 6

Bảng lương của công chức ngành Ngân hàng năm 2020. Dân Việt

- Ngạch kiểm soát viên chính: Có thời gian giữ ngạch kiểm soát viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên, không kể thời gian tập sự, thử việc. Trong đó, thời gian giữ ngạch kiểm soát viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng);

- Ngạch kiểm soát viên: Có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 2 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn tối thiểu của công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có đủ 2 năm trở lên công tác trong ngành.

Mức lương của các công chức ngành ngân hàng luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Theo Thông tư số 12/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành ngân hàng, ngạch kiểm soát viên cao cấp là công chức loại A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất đến 8,0 và mức lương hiện tại là 11,92 triệu đồng/tháng.

Dưới đây Dân Việt giới thiệu bảng lương của công chức ngành Ngân hàng từ ngày 1/1/2020.

Nhóm ngạch Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1)

Hệ số

lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

7.64

Mức lương

đến

30/6/2020

9.238

9.7744

10.3108

10.8472

11.3836

11.92

Mức lương

từ 

1/7/2020

9.920

10.496

11.072

11.648

12.224

12.800

Kiểm soát viên chính (Công chức loại A2, nhóm 1)

Hệ số

lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Mức lương

đến

30/6/2020

6.556

7.0626

7.5692

8.0758

8.5824

9.089

9.5956

10.1022

Mức lương

từ 

1/7/2020

7.040

7.584

8.128

8.672

9.216

9.760

10.304

10.848

Kiểm soát viên (Công chức loại A1)

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

đến

30/6/2020

3.4866

3.9783

4.47

4.9617

5.4534

5.9451

6.4368

6.9285

7.4202

Mức lương

từ 

1/7/2020

3.744

4.272

4.800

5.328

5.856

6.384

6.912

7.440

7.968

Thủ kho (Công chức loại B)

Hệ số

lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.46

3.86

4.06

Mức lương

đến

30/6/2020

2.7714

3.0694

3.3674

3.6654

3.9634

4.2614

4.5594

4.8574

5.1554

5.4534

5.7514

6.0494

Mức lương

từ 

1/7/2020

2.976

3.296

3.616

3.936

4.256

4.576

4.896

5.216

5.536

5.856

6.176

6.496

Thủ quỹ, kiểm ngân (Công chức loại B)

Hệ số

lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

đến

30/6/2020

2.7714

3.0694

3.3674

3.6654

3.9634

4.2614

4.5594

4.8574

5.1554

5.4534

5.7514

6.0494

Mức lương

từ 

1/7/2020

2.976

3.296

3.616

3.936

4.256

4.576

4.896

5.216

5.536

5.856

6.176

6.496

PV

Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới...

(1)

Gửi
NMH
0    0
Nói cho rõ công chức của Ngân hàng nhà nước, một cơ quan quản lý nhà nước đối với các ngân hàng...
Bình luận có 0 phản hồi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS